Category: Problem

Lesson learnt from Gaming PC setup 0

Lesson learnt from Gaming PC setup

TL;DR – Gaming PC ဆင်မယ်ဆို ကွကိုယ်ဆင်တာထက် ဆင်ပြီးသား မှာလိုက်တာ ပိုကိုက်တယ်။ တခါတည်း ၃ နှစ် ၄နှစ် သုံးလို့ရအောင် အမြင့်ဆုံး မဟုတ်တောင် အမြင့်ဆုံးအောက်သာ ဝယ်ထားလိုက်။ Apple Macbook လို။ လဲပြီဆို အကုန်လဲပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်က PC ဝယ်တယ် ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုပြီး Aftershock က။ 24 လက်မ Monitor နဲ့...

Window 7, 64 bit slow after UPDATE 2

Window 7, 64 bit slow after UPDATE

My computer used to become slow after update. I noticed after I occasionally face slowness after window update. CPU workload became extremely high. I don’t know why. Then, I found the following solution to do....